فروشگاه‌های زیر، اکنون بسته اند.

بره سفيد

شهر

بوشهر خیابان دهقان | ٢٠ تا ٣٠ دقیقه | هزینه پیک: +2

15% تخفیف
(19)
ساعت 12 باز می شود

طهرون

شهر

بوشهر سه راه هلالی | 30 تا 50 دقیقه | هزینه پیک: +2

10% تخفیف
(9)
ساعت 12 باز می شود

قیمه قورمه

شهر

خیابان بهشت صادق | 20 تا 40 دقیقه | هزینه پیک: +2

10% تخفیف
(3)
ساعت 12 باز می شود

بل تش

شهر

بوشهر خیابان فرودگاه | 20 تا 40 دقیقه | هزینه پیک: +2

10% تخفیف
(8)
ساعت 20 باز می شود

هورزاد

شهر

چهارراه کشتیرانی - اداره کشتیرانی | 15 تا 30 دقیقه | هزینه پیک: +1

5% تخفیف
(31)
ساعت 12 باز می شود

آشپز جنوبی

شهر

بوشهر خیابان هلالی | 15 تا 35 دقیقه | هزینه پیک: +2

5% تخفیف
(25)
ساعت 12 باز می شود

لیکارد

شهر

خیابان بعثت | 20 تا 30 دقیقه | هزینه پیک: +3.5

(8)
ساعت 19 باز می شود

آرکان برگر

شهر

بوشهر خیابان امام رضا | 20 تا 35 دقیقه | هزینه پیک: +3.5

(30)
ساعت 19 باز می شود

کابوک

شهر

بوشهر خیابان ساحلی شمالی | 30 تا 40 دقیقه | هزینه پیک: +2

(15)
ساعت 19 باز می شود

لوتوس

شهر

بوشهر خیابان باغ زهرا | 15 تا 35 دقیقه | هزینه پیک: +2

(20)
ساعت 12 باز می شود

کلاه کج

شهر

بوشهر خیابان باهنر | 20 تا 40 دقیقه | هزینه پیک: +2

(9)
ساعت 20 باز می شود

سیاسمبو

شهر

بوشهر خیابان چمران | 20 تا 40 دقیقه | هزینه پیک: +2

(34)
ساعت 19 باز می شود

مستر ویچ

فست فود

شهر

بیسیم لاله ی 15 | 20 تا 40 دقیقه | هزینه پیک: +2

(5)
ساعت 19 باز می شود

پارادایس

بیرون بر | ایرانی

شهر

خیابان عاشوری | 20 تا 30 دقیقه | هزینه پیک: +2

(8)
ساعت 12 باز می شود

دارکوب

شهر

بوشهر خیابان هلالی | 20 تا 35 دقیقه | هزینه پیک: +2

(18)
ساعت 19 باز می شود

آسمان

بیرون بر

شهر

بوشهر خیابان عاشوری | 15 تا 35 دقیقه | هزینه پیک: +2

(16)
ساعت 12 باز می شود

اژدر زاپاتا

شهر

خیابان باغ زهرا | 25 تا 35 دقیقه | هزینه پیک: +2

(8)
ساعت 19 باز می شود

بون سی

شهر

بوشهر خیابان سنگی | 20 تا 40 دقیقه | هزینه پیک: +2

(30)
ساعت 19 باز می شود

هشت پا

شهر

بوشهر خیابان باغ زهرا | 20 تا 35 دقیقه | هزینه پیک: +5

(13)
ساعت 13 باز می شود

حاج رییس

شهر

خیابان شهید بلادی | 20 تا 25 دقیقه | هزینه پیک: +2

(4)
ساعت 19 باز می شود

میلان

فست فود

شهر

بوشهر خیابان باهنر | 20 تا 30 دقیقه | هزینه پیک: +2

(13)
ساعت 20 باز می شود

تمشک

شهر

بوشهر خیابان سنگی | 15 تا 35 دقیقه | هزینه پیک: +2

(19)
ساعت 12 باز می شود

گاندو

فست فود

شهر

بوشهر خیابان باغ زهرا | 25 تا 40 دقیقه | هزینه پیک: +2

(14)
ساعت 19 باز می شود

ته دیگ

شهر

بوشهر خیابان باغ زهرا | 15 تا 30 دقیقه | هزینه پیک: +3

(18)
ساعت 12 باز می شود

خانه سوخاری

بیرون بر

شهر

بوشهر میدان امام | 25 تا 35 دقیقه | هزینه پیک: +2

(5)
ساعت 19 باز می شود

نخلستان 1

شهر

بوشهر خیابان باغ زهرا | 20 تا 40 دقیقه | هزینه پیک: +2

(6)
ساعت 12 باز می شود

خوان سالار

بیرون بر

شهر

بوشهر میدان امام | 20 تا 40 دقیقه | هزینه پیک: +2

(13)
ساعت 12 باز می شود

بیرون بر سینا

بیرون بر | ایرانی

شهر

بوشهر خیابان عاشوری | 15 تا 35 دقیقه | هزینه پیک: +2

(2)
ساعت 12 باز می شود

بیرون بر دوئل

شهر

خیابان ساحلی | 20 تا 30 دقیقه | هزینه پیک: +2

(0)
ساعت 12 باز می شود

علی بابا

شهر

خیابان ساحلی | 20 تا 35 دقیقه | هزینه پیک: +2

(0)
ساعت 20 باز می شود

سول

شهر

ساحلی روبروی پارک پرندگان | 20 تا 35 دقیقه | هزینه پیک: +2

(0)
ساعت 19 باز می شود

قلیه سرا عامو حسین

شهر

بوشهر خیابان نادر | 15 تا 30 دقیقه | هزینه پیک: +2

(13)
ساعت 12 باز می شود

هتل هیرون

شهر

بوشهر چهار راه ولیعصر | 15 تا 30 دقیقه | هزینه پیک: +4

(50)
ساعت 12 باز می شود

مجموعه غذایی مزه

شهر

بوشهر خیابان فرودگاه | 25 تا 35 دقیقه | هزینه پیک: +2

(12)
ساعت 19 باز می شود

فست فود دوئل

شهر

خیابان ساحلی | 20 تا 30 دقیقه | هزینه پیک: +2

(2)
ساعت 20 باز می شود

سونامی

شهر

خیابان چمران | 15 تا 30 دقیقه | هزینه پیک: +2

(3)
ساعت 19 باز می شود